Inschrijven

Inlog Ouders

Ukiq De Dwergjes

Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar is er een speciaal programma: voor- en vroegschoolse educatie (vve). Hiermee bereiden we de kinderen op een speelse manier voor op de basisschool.

De Dwergjes biedt vve aan in peuteropvang Happy van De Dwergjes te Standdaarbuiten.

 

Samen spelen en leren

De Dwergjes heeft pedagogisch medewerkers die speciaal zijn opgeleid in voor- en vroegschoolse educatie. Dit houd in dat onze medewerkers zijn opgeleid om kinderen met een achterstand te kunnen signaleren en te begeleiden. Ze bieden de kinderen activiteiten aan die goed zijn voor sociaal-emotionele en taalontwikkeling. Bijvoorbeeld knutselen, muziek maken, kringspelletjes of bewegingsspelletjes. Zo leren de kinderen al vroeg vaardigheden aan. Elk kind op z'n eigen manier, in z'n eigen tempo. 

 

VVE programma Uk en Puk

Wij werken met het VVE programma Uk & Puk. Kinderen doen mee aan dit educatieve programma waarbij veel aandacht is voor de taalontwikkeling. Dit geeft kinderen een goede start op de basisschool. We kiezen voor een gestructureerde aanpak. Om zo kinderen ook op andere ontwikkelingsgebieden te stimuleren

Het programma richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en motoriek.

Wij werken zowel op het kinderdagverblijf als op de peuteropvang met het VVE programma Uk & Puk .

Sommige kinderen hebben wat extra aandacht en stimulans nodig dit kan in een VVE-groep.

Kinderen die in aanmerking komen voor een VVE groep zal bij ons 4 ochtenden in de week (10 uur) deel mogen nemen met de peuteropvang.

Of een kind in aanmerking komt voor een VVE-groep zal beoordeeld worden door een medewerker van het CJG team (Centrum voor Jeugd en Gezin).

 

Bijhouden van de ontwikkeling

De individuele ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden door middel van het observatiesysteem ‘doen, praten, bewegen’.

Een observatie instrument dat bestaat uit lijsten waarmee duidelijkheid wordt verkregen voor de pedagogisch medewerker hoe het kind te stimuleren in het het verloop van de spraaktaal-, motorische- en sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen (0-4 jaar).

Deze informatie zal na toestemming van ouders als overdrachtsdocument dienen voor het basisonderwijs om de doorgaande lijn ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen te waarborgen.