Inschrijven

Inlog Ouders

Ukiq De Dwergjes

Peuteropvang Happy

 

Peuteropvang is kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, tijdens de ochtend, in een groep van maximaal 12 kinderen. Gediplomeerde pedagogisch medewerksters begeleiden uw kind. Ze knutselen samen, doen spelletjes en spelen buiten.  

De peuters hebben een vast dagprogramma, steeds aan de hand van een thema. We zorgen met een VVE programma, dat uw kind optimaal wordt voorbereid op de gang naar school. We werken met een erkende methode. De kinderen vermaken zich prima bij ons!

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van de peuteropvang:

 • De kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, waardoor de netto kosten voor peuteropvang aanzienlijk dalen (peuteropvang valt immers onder de Wet kinderopvang, in tegenstelling tot de peuterspeelzalen)
 • Mocht u niet werken kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen via gemeenste Moerdijk (alleen voor inwoners van gemeente Moerdijk)
 • Verruiming van de openingstijden mogelijk afhankelijk van uw behoefte
 • Kleinere groepen (ten hoogste 12 kinderen met meerdere pedagogisch medewerksters)
 • Pedagogische opzet gericht op voorbereiding op de basisschool met een invulling vanuit de Brede School gedachte (samenwerking tussen kinderopvang en school)

 

Over Peuteropvang

Deze vorm van kinderopvang is specifiek voor peuters.
We bieden uw peuter een veilige speelplek én stimuleren de ontwikkeling van uw kind in brede zin. De kinderen leren samen spelen, samen delen en omgaan met regeltjes en afspraken. Ook stimuleren wij taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen. Intussen houden de leidsters de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten; denk aan de motorische- en taalontwikkeling, maar ook het leren spelen met andere kinderen. Mocht er op een van deze gebieden extra aandacht nodig zijn spelen de leidsters daar direct op in.

Kortom: Peuteropvang geeft kinderen een unieke mogelijkheid om zich al spelend te ontwikkelen. De basisschool is nu nog maar een kleine stap!


Voordelen Peuteropvang

 • Peuteropvang biedt opvang op 4 ochtenden in de week.
 • U bent vrij in de keuze welke dagen u af wilt nemen en welke dagen.
 • Peuteropvang betekent opvang met leeftijdsgenootjes
 • Peuteropvang biedt een vaste dagindeling
 • Peuteropvang besteedt ruime aandacht aan de ontwikkeling
 • Peuteropvang werkt samen met de basisschool
 • Peuteropvang biedt een VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie) volgens een erkende methode
 • Peuteropvang stimuleert taalontwikkeling
 • Peuteropvang betekent een deskundige kijk op motorische ontwikkeling
 • Peuteropvang biedt legio educatieve speelmaterialen en een fijne buitenruimte
 • Peuteropvang observeert de kinderen en houdt bij hoe de kinderen zich ontwikkelen

Peuteropvang werkt met vaste deskundige pedagogisch medewerksters per dag.

 

puk bij de dwergjes

 Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op per e-mail of bel Marjolijn Verhaar-Haubrich op 06-10649969.