Inschrijven

Inlog Ouders

Ukiq De Dwergjes

Wat doet de oudercommissie?

De Wet bepaalt dat de oudercommissie adviseert over tal van zaken als beleid over bijvoorbeeld veiligheid en gezondheid, openingstijden en tarieven. Daarnaast denkt de oudercommissie mee in diverse ontwikkelingen en kunnen wij deze ook proactief aandragen. De oudercommissie heeft als doel de belangenbehartiging en de vertegenwoordiging van alle ouders en verzorgers richting de de dagelijkse leiding van Kinderopvang De Dwergjes.

 
Concrete punten waar de oudercommissie adviesrecht over heeft zijn onder andere:
• Aantal kinderen per leidster;
• Groepsgrootte;
• Opleidingseisen beroepskrachten;
• Inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding;
• Spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van kinderen;
• Voedingsbeleid;
• Algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid (risico-inventarisatie) of gezondheid;
• Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling;
• Het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie conform de Wet Klachtrecht;
• Openingstijden;
• Wijzigingen van de tarieven.

Voor dit soort zaken mag De Dwergjes alleen afwijken van het advies van de Oudercommissie als zij dat schriftelijk beargumenteren. Daarnaast kan de oudercommissie uiteraard pro actief punten op de agenda zetten en initiërend zijn.

We vergaderen min 4 keer per jaar.