Inschrijven

Inlog Ouders

Ukiq De Dwergjes

Kwaliteit staat bij De Dwergjes hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen voor wie wij opvang verzorgen en hun ouders/verzorgers. Wij doen ons best om de kwaliteit te waarborgen. Maar kinderopvang is mensenwerk en waar mensen werken kan iets mis gaan. Wij beseffen ons dan ook dat er altijd wat kan gebeuren waar u het niet mee eens bent.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening nu en in de toekomst verder te kunnen verbeteren, is er bij De Dwergjes een klachtenregeling. Bent u ontevreden? Laat het ons weten. Wij kijken graag samen met u hoe we dit het beste kunnen oplossen.

 

Gaat er wat mis of mist u iets?

Veel onduidelijkheden kunnen uit de weg genomen worden door een goede communicatie. Is er iets dat niet naar tevredenheid verloopt, dan dient u dit altijd direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker. Doordat een voorval bespreekbaar wordt gemaakt, kan er samen naar een oplossing worden gezocht. Een open gesprek werkt vaak al verhelderend. Mocht u er met de medewerker niet uitkomen of wordt u naar uw idee niet correct behandeld, dan kunt u daarna een officiële klacht bij de Dwergjes indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Komt u er met de houder niet uit dan meldt u uw klacht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen www.degeschillencommissie.nl ( hier vindt u een klachtenformulier en het adres van de Geschillencommissie).

 

Hoe meldt u een klacht?

U formuleert uw klacht kort en bondig en vermeldt hierbij op welke locatie de klacht betrekking heeft en eventueel de naam van de betrokken medewerker. Tevens geeft u aan welke stappen u zelf al ondernomen heeft om de klacht aan te kaarten en opgelost te krijgen. U mailt uw klacht vervolgens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De Dwergjes streeft ernaar om alle klachten zorgvuldig en adequaat af te handelen. We vinden het belangrijk dat er een oplossing wordt gevonden waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

 

Wat gebeurt er met uw klacht?

Afhankelijk van hoe u uw klacht indient kunt u het volgende verwachten: Dient u uw klacht in bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan krijgt u binnen vier werkdagen een ontvangstbevestiging van ons met informatie over wat er met uw klacht zal gebeuren en wie uw aanspreekpunt is. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, zal een kopie van uw klacht gearchiveerd worden.

 

Oudercommissie en klachten

Wij streven ernaar dat alle kinderopvangvestigingen een oudercommissie (OC) hebben. Ouders hebben hiermee invloed op de kwaliteit en organisatie van de kinderopvang. U kunt als ouder altijd zaken aankaarten bij de oudercommissieleden. Wie dit zijn kunt u op de website van De Dwergjes vinden. Komt een vraag of opmerking vaker voor dan zal de OC dit onder de aandacht brengen bij de directuer. De OC kan rechtstreeks bij de Geschillencommissie een klacht indienen. Natuurlijk verdient het de voorkeur dit eerst bij De Dwergjes te doen.

 

Privacy

Iedereen die betrokken is bij de behandeling van uw klacht, is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens.