Inschrijven

Inlog Ouders

Ukiq De Dwergjes

 

Uk & Puk

Sinds maart 2012 werken we met Uk en Puk. Uk & Puk is een totaal programma voor baby's, dreumesen en peuters. De opzet van dit voorschoolse programma is dat kinderen spelenderwijs dingen leren. Door te werken met programma Uk & Puk, zijn we wel heel bewust met de ontwikkelingsgebieden van het jonge kind bezig en doen dit op een leuke, ontspannen manier. Het VVE programma van Uk & Puk organiseert alle activiteiten rondom tien thema's. Deze thema's komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu.

Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen. In de meeste activiteiten speelt hij een rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Hij heeft nieuwe schoenen, of is verkouden. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie baby's, dreumesen en peuters zich veilig voelen. Puk is goed om kinderen bij een activiteit te betrekken.

Omdat de ontwikkelingsfase van kinderen van 0 tot 4 jaar een hele belangrijke fase is waarin kinderen heel veel kunnen leren, hebben we ervoor gekozen om te werken met het vroeg- en voorschoolse programma Uk & Puk.

Spelen is leuk
Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

 

Uk & Puk is een totaalprogramma
De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk is gemaakt door Uitgeverij Zwijsen en de CED-Groep. Bij de ontwikkeling waren onder andere het Pedagogisch kader kindercentra 0 - 4 jaar en de Taallijn in de kinderopvang de uitgangspunten.

Werken met Uk & Puk is makkelijk
In heldere taal krijgen de leidsters aanwijzingen hoe ze een thema moeten behandelen. De activiteiten zijn flexibel en sluiten aan bij het normale dagritme van een kindercentrum. Consequent krijgen de leidsters aanwijzingen op maat voor elke leeftijdsgroep. En dat maakt Uk & Puk geschikt voor alle leeftijden en voor horizontale en verticale groepen.

Leidstervaardigheden
Uk & Puk stimuleert de ontwikkeling van baby’tjes, dreumesen en peuters, door te spelen en te ontdekken. Maar dat gaat niet vanzelf, daarom vraagt Uk & Puk van pedagogisch medewerkers een actieve rol. Uk & Puk geeft hiervoor concrete aanwijzingen. Bij elke activiteit staan leidstervaardigheden aangegeven: praktische handvaten met aandachtspunten, tips en suggesties.

Doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs.

 

Uk & Puk thuis
We denken dat het goed en leuk is voor de ontwikkeling van het jonge kind, als de onderwerpen waar we De Dwergjes mee bezig zijn, ook thuis door de ouders aandacht krijgt. We denken dat het leuk is voor ouders om ook actief met de ontwikkeling van hun kind bezig te zijn. Met het programma Uk & Puk thuis is dit op een makkelijke manier te realiseren.

Het programma Uk & Puk thuis, bestaat uit een map met algemene ouderinformatie over Uk & Puk, over de diverse thema’s en over de ontwikkelingsfasen van baby’s, dreumesen en peuters. Deze informatie kunnen de pedagogisch medewerksters kopiëren en aan de ouders meegeven of plaatsen op het inloggedeelte van de website. Zo krijgen de ouders ook activiteiten van het thema waar de kinderen op De Dwergjes mee bezig zijn en tips voor thuis.