Inschrijven

Inlog Ouders

Ukiq De Dwergjes

Certificering

  • Onze Pedagosische medewerkers zijn in bezit van een geldige VOG en een geldig diploma.
  • Onze Pedagogische medewerkers in het bezit van een geldige EHBO of KinderEHBO diploma
  • Onse Pedagogische medewerkers op het kinderdagverblijf en de peutergroep staan hebben de Uk en Puk Certificaat gehaald (VVE opleiding).
  • Onze Pedagogische medewerkers hebben hun Tink Certificaat gehaald ( taal en interactive vaardigheden)
  • Onze Pedagogische medewerkers hebben in de cursus Vroegsignalering Hoogbegaafdheid gedaan en goed afgerond
  • Onze Pedagogisch medewerkers zijn geschoold in Pientere peuters / kleuters herkennen en erop inspelen.
  • Onze pedagogische medewerkers zijn geschoold in evt. kindermishandeling herkennen en hoe te handelen bij vermoeden van kindermishandeling.
  • Onze Pedagogische medewerkers hebben de cursus Babyspecialisatie allemaal goed afgerond.
  • Onze Pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een baby certificaat.
  • Wij hebben 2 geschoolde Pedagogische Coaches binnen ons team.