Inschrijven

Inlog Ouders

Ukiq De Dwergjes

Wanneer het geen vakantiedag is, komen de kinderen op de voorschoolse opvang. De kinderen zijn daar vrij om te doen wat ze willen. Ze mogen evt. ook hun eigen boterham meenemen als ze thuis nog niet ontbeten hebben. Ze kunnen kiezen uit kleuren, spelen, spelletje etc.

De naschoolse opvang wordt geboden zodra de school uit is. Ze worden dan ontvangen met wat drinken, fruit en een koekje of snoepje. Dit is een gezamenlijk gebeuren.

Vervolgens is ieder kind vrij te doen waar hij/zij op dat moment behoefte aan heeft. Dit kan zijn; spelen met diverse speelmaterialen/bouwmaterialen, buiten spelen etc. We werken met thema’s, zodat de kinderen om de 3 a 4 weken andere knutselactiviteiten worden aangeboden. De pedagogisch medewerker zal een kind hierin begeleiden daar waar nodig is.

Tevens biedt zij bepaalde activiteiten aan waar de kinderen desgewenst aan kunnen deelnemen. De organisatie is van mening dat kinderen een bepaalde mate van vrijheid in spelen moeten hebben.

 

Dagindeling BSO

Ochtend

06.45 - 08.15       Vrij spelen

08.15 - 08.20      Opruimen

08.20                 Schoenen en jassen aan doen en naar school toe lopen

 

Middag

14.30              Kinderen uit school halen

15.00             Fruit en een koekje eten en wat drinken

15.30              Activiteit, buiten spelen, vrij spelen