Inschrijven

Inlog Ouders

Ukiq De Dwergjes

Ten aanzien van de activiteiten die aangeboden worden op de buitenschoolse opvanggroepen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 

·         De opvang moet vooral gericht zijn op ontspanning, de kinderen zijn naar school

     geweest en komen op de buitenschoolse opvang hun vrije tijd besteden, ze moeten

     niets.

·        We werken recreatief.

·        We werken vraaggericht binnen de bestaande mogelijkheden: kinderen kunnen zelf

     bedenken wat ze willen doen en pedagogisch medewerkers scheppen waar

     mogelijk de voorwaarden om de activiteit uit te voeren.

·         Individuele behoefte is een zeer belangrijk aspect, er wordt niet gekozen voor

     onderscheid naar leeftijd, behalve als individuele behoeften daarom vragen.

·         We stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen en hun

     verantwoordelijkheidsgevoel.

·         We besteden aandacht aan gedrag in sociale situaties.

·         We streven naar een balans in de mate van vrijheid die kinderen

     krijgen om zich te ontwikkelen, en het zorgdragen voor een fysiek en sociaal veilige

     omgeving.

·         We besteden in de activiteiten die ondernomen worden, gericht aandacht aan, en

     respect voor de natuur.

 

De activiteiten die worden aangeboden voor buitenschoolse opvang zijn:

 

- gezelschapsspelletjes

- knutselen, handwerken

- zingen, toneelspelen

- divers speelgoed voor fantasiespel

- televisie kijken (evt. in de vakanties)

- buiten spelen: voetballen, stoepkrijten, touwtje springen

- thema activiteiten

- lezen, voorlezen

- luieren

 

In de vakantie maken we wel eens een uitstapje naar bv:

- Buiten/binnen speeltuin

- Bioscoop

- Het bos

- Kinderboerij

 

 

Activiteiten welke buiten de buitenschoolse opvang door het kind ondernomen worden, zoals naar een sportclub gaan of bij een vriendje/vriendinnetje gaan spelen, dienen zeer duidelijk met de ouders te worden afgesproken. Dit geldt ook voor andere zaken die een bepaalde mate van zelfstandigheid vereisen, zoals zonder toezicht buiten het hek spelen. Aan feestdagen en bijzondere gebeurtenissen (bv kerst, Pasen, carnaval)wordt uiteraard aandacht besteed, waarbij kinderen zelf ook een bijdrage aan de invulling kunnen leveren.